Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

 

 

Mateřská škola a školní jídelna Obecnice se nachází v klidném prostředí obce Obecnice, obklopena Brdskou přírodou. Od roku 2003 je samostatný právní subjekt. Mateřská škola je od 1. 9. 2008 dvoutřídní s maximální kapacitou 48 dětí. Děti jsou rozděleny do tříd podle věku. Součástí MŠ je i školní jídelna, která zajišťuje stravování pro zdejší mateřskou i základní školu. Školní jídelna prošla v roce 2007 rekonstrukcí. Kapacita školní jídelny je 300 strávníků. Budova školy je složená z patrového pavilonu MŠ, pavilonu ŠJ a ze správní budovy, na kterou přiléhá byt školnice. Ve školním roce 2009/2010 proběhla v MŠ rekonstrukce a byla vybudována nástavba nad správní budovou školy. Vznikly tak nové prostory, ve kterých je od 1. 9. 2010 umístěna MŠ. V rámci této přístavby došlo i k vybavení školy novým nábytkem a didaktickými pomůckami. Pro děti jsou zde 2 interaktivní tabule a 10 PC. Dovybavena byla i školní kuchyně. Škola je vybavena vlastní prádelnou, která slouží jak pro účely praní lůžkovin MŠ, tak pro praní prádla školní jídelny.

 

Součástí školy je i velká školní zahrada se zahradním altánem, která slouží k výuce, pobytu venku, hrám i sportovnímu vyžití dětí. Poloha školy nabízí realizaci prvků ekologické výchovy a naplňování programu zdravého životního stylu. Zahrada jako součást a dobrá podmínka pro naplňování cílů RVP byla taktéž doplněna novými prvky pro pestřejší vzdělávací nabídku. Naším cílem je hledat její maximální využití ve prospěch rozvoje klíčových kompetencí dětí předškolního věku.  Náš školní program je taktéž zaměřen na spolupráci s rodinou a proto i část zahradního pozemku byla řešena tak, abychom zde mohli realizovat společná odpoledne s rodiči a dětmi.