Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

4.ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

 • Přijímání dětí do mateřské školy se řídí platnou legislativou a směrnicí ředitelky školy, která nastavuje kritéria pro přijímání dětí. Blíže je upřesněno ve školním řádu mateřské školy.
 • Vnitřní uspořádání MŠ je řešeno formou dvou tříd, kde se střídají 3 učitelky s plnými úvazky. Toto vnitřní uspořádání umožňuje práci s menší skupinou dětí, při požadovaných počtech pro naplnění ekonomických ukazatelů.
 • Příchod a odchod dětí není vymezen, vychází z potřeb rodičů. V případě požadavku na docházku dítěte v určitou hodinu z důvodu doplňkového programu školy, jsou rodiče vždy informováni prostřednictvím nástěnek v jednotlivých třídách. 
 • Třídy jsou homogenní i heterogenní, umístění dětí do tříd vychází z potřeb dětí, jejich schopností, přání rodičů, pokud to umožní technické podmínky. Naším zájmem je především spokojené dítě.
 • Vzdělávací nabídka pro každý den je připravena tak, aby poměr mezi řízenými a spontánními činnostmi byl vyvážený.
 • Denní řád je rozvolněný, vychází z potřeb dětí a nahodilých situací s respektem zachování intervalů mezi podávanými jídly.
 • Odpočinek dětí vychází z  potřeby relaxace přibližně 30 minut a poté si děti mohou volit klidové činnosti. Děti odpočívají na lehátkách, odpočinek je korigován dle potřeby dítěte, tudíž není nastaven pevný režim této doby, pouze interval, ve kterém probíhá odpolední svačina.
 • Maximálně je využíváno pobytu na zahradě opět s využitím řízených a spontánních činností, přičemž řízené činnosti jsou v této době více individuální než skupinové.
 • Doplňkové aktivity, které jsou společně plánované s rodiči na daný kalendářní rok a jsou přílohou ŠVP jsou organizovány jak v dopoledních hodinách, tak i odpoledne, a to společně s rodiči. Tématicky navazují na integrované bloky, doplňují je a rozšiřují tak vzdělávací nabídku.
 • V případě výletů je organizace dne uzpůsobena dle požadovaných potřeb.
 • Specifika režimového uspořádání jednotlivých tříd jsou upřesněna v třídních vzdělávacích programech.