Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provozní řád

 

Údaje o zařízení:

 

Masarykova základní škola a mateřská škola Obecnice, příspěvková organizace Obecnice 255,331, tel.: 318614022, 318614023, zřizovatel je OÚ Obecnice, IČO školy 42727511, ředitelem školy je od 1. 1.2017  Mgr. Jiří Kadlec, vedoucí učitelka mateřské školy je od 1. 1. 2017 Míková Růžena

Typ školy: s celodenní péčí.
Kapacita školy je stanovena okresním hygienikem na 48 dětí.
Věkové složení dětí je 2,5 – 7 let.
Nejsou zde děti se zdravotním postižením
Provozní doba je od 6.15 do 16.15 hodin.
 

Režimové požadavky:

Příchod dětí do zařízení: Od 6.15 do 8.00 hod., dle potřeb rodičů po vzájemné dohodě s vedoucí učitelkou.

Spontánní hra: probíhá zpravidla od příchodu dětí do 8.30.

Činnosti řízené pedagogem: probíhají zpravidla od 9.00 do 9.45 hod., někdy od příchodu dítěte, podle plánované činnosti.

Pohybové aktivity jsou zařazovány co nejčastěji při všech činnostech dětí.

Podmínky a vybavení: MŠ funguje v prostředí sociální pohody, vyrovnanosti a vzájemného porozumění, snaží se o jednotné pozitivní působení na dítě.Materiální podmínky jsou průměrné.

Druhy pohybových aktivit:

·   Spontánní: honičky, pohybové hry,…

·   Řízené: ranní cvičení, taneční hry, překážková dráha, atletické závody, turistické vycházky,….

 
Kompenzační prvky: prvky jógy, cviky pro předškolní děti.

Frekvence zařazování pohybových aktivit: v průběhu celého roku.

Pobyt venku: využití školní zahrady, stadiónu, hřiště, údržbu školní zahrady obstarává školník a  pracovník OÚ. Zahrada je využívána celoročně, podle aktuálního počasí.

Způsob využití pobytu venku – všechny výše uvedené pohybové aktivity, tématické vycházky, hry s přírodninami,…

Odpočinek a spánek: odpočinek je zařazován podle aktuální potřeby dítěte, odpoledne děti společně odpočívají na lehátku s pohádkou, dětem, které nespí je umožněna tichá hra a klidový režim. Ukládání lehátek provádí pedagog s pomocí dětí, větrání lůžkovin probíhá stále (závěs). Pyžama mají děti svoje, praní probíhá každý týden.

Stravování dětí je zajištěno ve školní jídelně, kde se vaří i pro školu a důchodce. Po svačinách a po obědě si děti uklízejí použité nádobí samy, s pomocí pedagogů,kuchařky. Svačiny i obědy vydává kuchařka. Doba svačiny je 8.30 – 9.00, doba oběda je 11.30 – 12.00. Pitný režim: kdykoli má dítě potřebu a nápoj ke každému jídlu.

Otužování probíhá vzhledem k individuálním možnostem dětí (po dohodě se zákonnými zástupci dětí) přiměřeným oblékáním při pobytu ve škole a venku, délkou pobytu venku i za mírného deště s pláštěnkou, častými vycházkami, účastí na plaveckém výcviku.

Způsob nakládání s prádlem

Výměna a způsob praní prádla: 

lůžkoviny 1x za 3 týdny – v prádelně MŠ

ručníky 1x za týden nebo podle potřeby – v prádelně MŠ                     

pyžama 1x za týden nebo podle potřeby rodiče doma

Po uplynutí daného časového období školnice převlékne lůžkoviny, vymění ručníky, odnese je do prádelny v budově školy a vypere je a vyžehlí v místech k tomu určených.

 
Způsob zajištění vhodného mikroklimatu

Teplota ve třídě je 22 stupňů, pravidelně se větrá, teplota je řízena termostatem.

Osvětlení je vyhovující, využívá se denního i umělého světla dle potřeby.

Požadavky na hygienicko – protiepidemický režim

Úklid provádějí uklízečky dle pracovní náplně.
 

Tento provozní řád nabývá platnosti 1.1.2017 a ruší provozní řád ze dne 1.9.2009.

V Obecnici 2.1.2017                                             

Mgr. Jiří Kadlec, ředitel