Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z třídní schůzky ze dne 17.10. 2011


Program:

 •  Parkování v areálu MŠ – přes poledne omezeno z důvodu bezpečnosti – děti z MZŠ chodí na obědy.
 •  Zavírání vchodových dveří – topení – elektřina, zavírání šatnových dveří!!! Bezpečnost dětí!!!
 • Včasné placení obědů a školného – kdo nebude mít včas zaplaceno, nebude do MŠ přijat!
 • Zítra jedeme na Ekofarmu do Orlova, odjezd v 8.00 ze zastávky, s sebou tvrdé rohlíky a teplé oblečení
 • Organizace školního roku:
 • Podzimní prázdniny: středa 26. 10. – 27.10. 2010 (,MŠ bude uzavřena).
 •  Vánoční prázdniny: čtvrtek 23.12. – 2.1. 2012 ( MŠ bude uzavřena).
 • Pololetní prázdniny: pátek 3.2. 2012
 •  Jarní prázdniny: 5.3. – 11.3. 2012
 • Velikonoční prázdniny: čtvrtek 21. a 22. 4. 2011
 • Hlavní prázdniny: 1.7. 2011 – 31.8. 20011
 •  V období jarních prázdnin bude omezený provoz pro předem přihlášené děti, po dohodě se zák. zástupci.
 •  Seznámení se školním řádem a s řádem školní zahrady a tělocvičny. Seznámení s BOZP a PO v MŠ.
 • Nedávat dětem do školky řetízky, přívěsky ne krk,…
 •  Hračky do MŠ doporučujeme nenosit – ztráta, rozbití,..
 • Žádáme rodiče malých dětí, zda by mohli ráno při svlékání obracet dětem svlečené oblečení.
 • Žádáme rodiče, aby kontrolovali dětem náhradní oblečení a průběžně ho doplňovali!!!
 • Plánované akce:
 • Mikuláš – hledáme kandidáta na Mikuláše!!
 • Vánoční jarmark: 21. a 22. 11. 2011, dílny s rodiči:8.11. pečení perníků, 12.11. zdobení perníků, 15. a 16. 11. Výroba a zdobení věnců
 • Vánoční besídka – termín bude upřesněn
 •  Vánoce v Hornické chalupě.
 • Spolupráce s OFČR.
 • Solné jeskyně.
 • Plavecká výuka.
 • Kroužek angličtiny
 • Pohybová výchova.
 • Spolupráce se ŠD – bobování, stavba sněhuláků, pyžamový discoples
 • Spolupráce s 1. Třídou – společné výukové programy, divadla
 • Karneval.
 • Návštěva obory, daňci.
 • Spolupráce s MŠ Sluníčko ve Lhotě – půldenní soutěže, společná setkání dětí.
 • Den dětí.
 • Rozloučení s předškoláky.
 • Akce s rodiči:
 • Soutěž o nejhezčí pohádkovou bytost.
 • Sběr starých úsporných žárovek – v MŠ bude umístěna sběrná nádoba.
 • Čarodějnice.
 • Výlet.
  Diskuse:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plavání, přihlášky, náhradníci - na školní rok 2012/2013 bude domluveno na třídní schůzce v červnu.