Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z třídní schůzky ze dne 7.9.2010

7. 1. 2011

Zápis z třídní schůzky ze dne 7.9. 2010
Program:

 •   Parkování v areálu MŠ – přes poledne omezeno z důvodu bezpečnosti – děti z MZŠ chodí na obědy.
 •   Zavírání vchodových dveří – topení – elektřina, zavírání šatnových dveří!!! Bezpečnost dětí!!!
 •   Včasné placení obědů a školného – kdo nebude mít včas zaplaceno, nebude do MŠ přijmut!
 •   Organizace školního roku:
 •   Podzimní prázdniny: středa 27. 10. – 29.10. 2010
 •   Vánoční prázdniny: čtvrtek 23.12. – 2.1. 2011 ( MŠ bude uzavřena).
 •   Pololetní prázdniny: pátek 4.2. 2011
 •   Jarní prázdniny: 28.2. – 6.3. 2011
 •   Velikonoční prázdniny: čtvrtek 21. a 22. 4. 2011
 •   Hlavní prázdniny: 1.7. 2011 – 31.8. 20011
 •   V období podzimních a jarních prázdnin bude omezený provoz pro předem přihlášené děti, po dohodě se zák. zástupci.
 •   Seznámení se školním řádem a s řádem školní zahrady a tělocvičny. Seznámení s BOZP a PO v MŠ.
 • Nedávat dětem do školky řetízky, přívěsky na krk,…
 •   Hračky do MŠ doporučujeme nenosit – ztráta, rozbití,..
 •   Žádáme rodiče malých dětí, zda by mohli ráno při svlékání obracet dětem svlečené oblečení.
 •   Plánované akce:
 •   Mikuláš
 • Vánoční jarmark: 25. a 26. 11. 2010, předtím budou probíhat dílny s rodiči – výroba a zdobení věnců, svícnů, pečení a zdobení perníků,…
 •   Vánoční besídka – termín bude upřesněn, předběžně 21.12.
 • Vánoce v Hornické chalupě.
 •   Spolupráce s OFČR.
 •   Solné jeskyně.
 •   Plavecká výuka.
 •   Kroužek angličtiny
 •   Pohybová výchova.
 •   Spolupráce se ŠD – opékání brambor, pouštění draků, bobování, stavba sněhuláků, pyžamový discoples
 •   Spolupráce s 1. Třídou – společné výukové programy, divadla
 •   Karneval.
 •   Návštěva obory, daňci.
 • Spolupráce s MŠ Sluníčko ve Lhotě – půldenní soutěže, společná setkání dětí.
 •   Spolupráce s PPP – program pro přípravu předškoláků (nutno hradit 450,- Kč za 1 díl + cestovní náklady – změna v legislativě PPP). Program byl zrušen!!!
 •   Den dětí.
 •   Rozloučení s předškoláky.
 •   Akce s rodiči:
 • Výroba KIRIBOTA – zapojení MŠ do soutěže.
 • Sběr starých úsporných žárovek – v MŠ bude umístěna sběrná nádoba.
 •   Čarodějnice.
 •   Výlet.
 •   Příprava jarmarků