Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze schůzky dne 19.1. 2017

23. 1. 2017

Zápis ze schůzky s rodiči ze dne 19.3. 2017.

Program:  1) p. ředitel Kadlec Jiří – přivítání rodičů, představení, provoz

                        o jarních prázdninách, plavání, zápis do MZŠ a MŠ Obecnice,

                        odklady dětí, plánování provozu MŠ o hlavních prázdninách.

                     2) p. starosta Karas Josef – odpovídání p. Laipoldovi na dotazy

                     3) p. Soukupová Jaroslava – seznámení s fondem dětí, SRPŠ zrušeno

                       4) p. uč. Míková Růžena – plánované akce na 2. Pololetí, pyžamový ples – pouze

                          pro děti z 2. Třídy, logohrátky – termín bude vždy na nástěnce, nezapomínat

                          doplňovat náhradní převlečení

                       5) diskuse – závěrečné fotografování dětí na konci školního roku, rozloučení

                            s předškoláky, atd.

1) Informace starosty

    - změna názvu školy a školky – rejstřík škol – zapsání 5.1. 2017 – změna názvu

    - 11.1. 2017 znovuobnovení webových stránek školky

    - problematika chybějících učitelů MŠ, od 3.1. 2017 záskok p. Poláková ze ZŠ, od 24.1. 2017

      nastupuje nová p. učitelka

2) Informace ředitele

    - nabídka p. Laipoldovi – pomoc s webovými stránkami – ne – internet PB

    - otevření školky v průběhu letních prázdnin – možnost ano – prvních 14 dní v červenci – MŠ

      Obecnice, posledních 14 dní v srpnu – MŠ Lhota u PB    

    - Jarní prázdniny – není důvod , proč by měla být MŠ zavřená, do 15.2. 2017 napsat, zda bude

      zájem o využití MŠ během prázdnin 

    - aby fungovala úzká spolupráce MŠ a ZŠ – hlavně 1. Stupeň – vzájemná pomoc při akcích

    - zápis do 1. Třídy ZŠ  7.4. 2017 – odklady již vyjádření od lékaře a z pedagogicko-psycholog.  

      poradny s sebou

    - zápis do MŠ  11.5. 2017

    - veškeré informace na webu, další info u p.ředitele nebo u p. Míkové

    - školní rok 2017 / 2018 – organizace plaveckého výcviku

    - v případě zájmu o plavecký výcvik ještě letos – možno domluvit

    - na současném webu školky – možnost přihlásit si svůj mail, info bude chodit do mailu

      automaticky

    - 24.1. 2017 p. uč. Volfová nastupuje do MŠ – min. do konce letošního školního roku

3) Informace SRPŠ

    - k 1.1. 2017 se zruší SRPŠ

    - peníze k 31.8. 2017 13 000 Kč – využití pro děti v MŠ – p. uč. si vyberou co se bude do MŠ hodit

    - příspěvky vybrané od 1.9. 2016 – uložení u p. Karasové – financování akcí školky

    - bude podán návrh na výmaz  spolku

    - názor ředitele k vybavení školky lze řešit z provozních peněz od zřizovatele

    - proběhne vyúčtování a dovybrání dlužných částek, v červnu bude účet zrušen

    - návrh – možnost dát peníze dopředu do pokladny p. Karasové na rok 2017/2018

4) Informace p. Míkové

    - akce 27.1. 2017 pyžamový ples – pouze 2. Třída 13.30 – 15.30h., pak přesun do MŠ, možnost

      převzetí  i v hospodě

   - leden – 45,-Kč/dítě ptáci 31.1. 2017

   - únor – 8.2. 2017 mobilní planetárium 55,-Kč/dítě

                  10.2. 2017 čtení pro předškoláky

                  16.2. 2017 Čapí hnízdo 40,-/dítě, 456,- cestovné

                  22.2. 2017 Čechova stodola – masopust, 80,-Kč/dítě,( průvodce, dílničky, výroba masky)

   - březen – 8.3. 2017 kouzelník Reno 45,-Kč/dítě včetně dopravy

                   - 30.3. 2017 veselé zoubky – pro předškoláky – zdarma

   - duben – 28.4. 2017 pálení čarodějnic

                  - tvořivé odpoledne s rodiči velikonoce – termín bude upřesněn

   - květen – 11.5. 2017 posezení s maminkami

                      14.5. 2017 den matek – veřejné vystoupení v hospodě

                      školní výlet – Pohádková kovárna 75,-Kč/dítě  -  hlasování – většina pro

                                               Farma Moulisových 50,-Kč/dítě

    - červen – 2.6. 2017 Den dětí – dopolední část v MŠ

                                                         - odpoledne na hřišti

                    - slavnostní rozloučení s předškoláky – termín bude upřesněn

 

    - akce možno doplnit průběžně

 

 

     - neděle 5.3.2017 – v hospodě – dětský karneval

     - 27.5. 2017 Máje – možno se zúčastnit s dětmi

 

 

Plavání

- dohromady se školou 40 – 50 dětí, p. ředitel zjistí kapacitu malého bazénu

- učitel musí být přítomen výuky u bazénu – novinka ve vyhlášce

- přednost předškoláci, doplnění mladšími dětmi

- informaci předá p. ředitel

 

Dotazy

- jarní focení – bude zájem ? – focení v červnu, ve škole fotí p. Gahller

                        - odsouhlaseno většinou, p. Gahller v termínu dle ZŠ, pravděpodobně poslední týden

                          v květnu

- návrh p. Srchová – dárek pro předškoláky, např. knížku s věnováním na památku

                                  - domluví se později, např. při setkání s maminkami

- dotaz p. Soukupové – možnost dát dítě do 1.třídy ZŠ dříve

                                        - p. ředitel – posudek pedagogicko-psycholog. Poradny

                                                             - posudek lékaře

- předzápis v MŠ – proběhne, vše tak jak dříve bylo

- p. Karasová – vyúčtování ze solné jeskyně – možno vyzvednout

                         - potvrzení na daně – možno nahlásit

                         - p. Krejčová – návštěva domova důchodců s dětmi z tanečního kroužku z 2.třídy – 20

                                                   dětí – do PB – návrh – informace na nástěnku, problém s dopravou

- V červnu proběhne rodičovská schůzka pro nově přijaté děti

                                                                                                                       Zapsala :  p. M. Matulová

                                                                                                                       Ověřil : p. J. Karas