Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze schůzky s rodiči ze dne 13.9.2016

14. 9. 2016

Program:

 1. Přivítání, představení pedagogů.
 2. Organizační záležitosti  - seznámení rodičů se školním řádem, konzultace s pedagogy, omlouvání dětí, informace pro rodiče, web
 3. Adaptační program – D. Magenheimová (1.třída) – viz příloha
 4. Logohrátky – R. Míková – viz příloha
 5. Grafomotorika, příprava předškoláků – R. Bárová
 6. Kroužky v MŠ: Pohybová a taneční průprava, Angličtina
 7. Organizace školního roku.
 8. Plánované akce související s výukovým programem. Projekty.

 

 1. Představení pedagogů: Daniela Magenheimová  (teta Dana) – vystudovala SPGŠ v Berouně, obor předškolní a mimoškolní pedagogika, absolvovala  akreditované semináře z oblasti netradičních výtvarných technik, pohybových a hudebních technik předškolních dětí, absolvovala vzdělávací program  Metoda Hejného v MŠ, vzdělávací cyklus zaměřený na práci s dětskou agresí a agresivitou. Ve školce pracuje hlavně s mladšími dětmi.

Růžena Míková (teta Růženka) – vystudovala SPGŠ Beroun, obor předškolní pedagogika, absolvovala vzdělávací programy v oblasti logopedie ( věnuje se nápravě lehčích vad řeči), dále absolvovala vzdělávací program v oblasti práce s dětmi s odkladem školní docházky, semináře z oblasti pohybové výchovy a výtvarných technik u předškolních dětí, semináře z environmentální výchovy. Ve školce se věnuje převážně starším dětem.

Romana Bárová (teta Romana), vystudovala PF UK Praha, SPGŠ Beroun obor předškolní a mimoškolní pedagogika, absolvovala studium pro ředitele škol, absolvovala profesní manažerské studium, absolvovala vzdělávací program týkající se práce s dětmi před a po zápisu do ZŠ,  absolvovala vzdělávací program „Nejsme na to sami“ – grafomotorika, školní zralost, práce s dětmi s OŠD

 1. Seznámení se školním řádem. Rodiče byli seznámeni se školním řádem MŠ a ŠJ  Obecnice. Konzultace s pedagogy – po předchozí domluvě, nelze při předávání dětí, není dostatek času, pedagogové mají za děti zodpovědnost a nemohou konzultovat s rodiči mezi dveřmi, proto navrhujeme domluvit si schůzku, na které vše v klidu probereme.

Informace pro rodiče vyvěšujeme na nástěnku v šatně, na web školy – změna, nové stránky, rubriky – zhodnocení- vyhovuje rodičům?  Rodičům tento systém vyhovuje.

Omlouvání dětí – do 8 hodin ráno.

Podávání léků dětem – vysvětlení – nejsme zdravotnické zařízení, nemůžeme podávat dětem léky. Poučení, písemná žádost.

Veškeré změny zdravotního stavu dětí – omezení, alergie,… doporučujeme písemně nahlásit pedagogům. Když o problémech Vašeho dítěte nevíme, nemůžeme na ně brát ohled.

Potravinové alergie – ŠJ požaduje písemně, konkrétně, na co má dítě alergii nebo které potraviny přesně dítě nesmí.

Schůzky s rodiči: Na návrh rodičů 3x ročně. 7.2. 2017 od 16.15 konzultační schůzka s pedagogy, červnová schůzka – termín bude upřesněn.

 1. Adaptační program 
 2. Logohrátky 
 3. Grafomotorika- s dětmi jsem se začala věnovat správnému úchopu tužky, správné technice psaní, uvolňovacím cvikům velkých kloubů a práci se šablonami. Dále budeme pokračovat uvolněním lokte, zápěstí až k prstům. Vše procvičujeme na velkých formátech, postupně budeme přecházet na menší.

 

 1. Kroužky v MŠ: Již začala taneční a pohybová průprava dětí ve 2 třídě, u malých dětí začne v druhé polovině září – kvůli adaptaci dětí na MŠ. Angličtina bude zřejmě zase v pátek ráno od 8 hodin, paní lektorka Katka bude stejná jako vloni, začínat se bude 7.10. (termín bude ještě potvrzen, je zatím předběžný).

 

 1. Organizace školního roku 2016-2017: Podzimní prázdniny: 26.-27. 10. 2016  (provoz MŠ ANO). Vánoční prázdniny 23.12. – 1.1.2017 MŠ UZAVŘENA.  Pololetní prázdniny MŠ V PROVOZU. Jarní prázdniny 27.2.-5.3. (provoz v MŠ ANO), Velikonoční prázdniny (provoz MŠ ANO), Hlavní prázdniny 1.7.- 1.9.2017 (provoz MŠ od  28.8. Prázdninový provoz je nutné domluvit nyní kvůli plánování dovolených pedagogů, mají 40 dnů dovolené, o prázdninách chodí málo dětí , v běžném provozu nelze čerpat souvislou dovolenou). Hlasování: 12 ano, 0 ne, 4 zdrželo se hlasování.

 

 1. Projekty: MŠ je zapojena v projektech: Skutečně zdravá škola, Zdravá školní jídelna, Zdravá 5, Celé Česko čte dětem.

 

Plánované akce - viz příloha

 

 1. Diskuse: Akce s rodiči – Pouštění draků, Čarodějnice – tyto akce budou probíhat od 16.30

Mikuláš na Faře 5.12. (pondělí), dárek – adventní kalendář? Ano, jako vloni 50,- Kč / dítě

Vánoční besídka 21.12. (středa) od 16.15 hodin, MŠ  zajistí program, SRPŠ formu besídky.

                                Další návrhy…….

 • Spánek v MŠ přes noc (Noc s Andersenem)  - ano, z pátku na sobotu.
 • Hraní na flétnu – v případě zájmu rodičů zkusíme domluvit se ZUŠ.
 • Drakiáda – od 16.30 Termín upřesníme po dohodě s panem Zelenkou (z důvodu kvality předpovědi větru).
 • Nabídka využití profesí – ano, čekáme nabídky od rodičů.
 • Rozloučení s předškoláky – bude řešeno v únoru.
 • Vánoční jarmark – návrh na zrušení z důvodu zoficiálnění financí a malého počtu účasti rodičů, návrh p. Urbanové – rodiče si společně vytvoří v jednom odpoledni.
 • Den Matek – řešení v únoru.
 • Vánoční focení – možnost samotné dítě bez balíčků i balíčky, společná fotka – malá.
 • Spolupráce s 1. třídou.
 • Problematika kroužku Aj.

Zapsala: D. Magenheimová

Ověřil: Uzlová, Zelenka