Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze schůzky s rodiči ze dne 27.1.2011


Program:

 •  Parkování v areálu MŠ – přes poledne omezeno z důvodu bezpečnosti – děti z MZŠ chodí na obědy.
 •  Zavírání vchodových dveří – topení – elektřina, zavírání šatnových dveří!!! Bezpečnost dětí!!!
 • Včasné placení obědů a školného – kdo nebude mít včas zaplaceno, nebude do MŠ přijat!
 •  Organizace školního roku:
 • Pololetní prázdniny: pátek 4. 2. 2011
 •  Jarní prázdniny: 28 . 2. – 6. 3. 2011- MŠ je v provozu!!
 •  Velikonoční prázdniny: čtvrtek 21. a 22. 4. 2011
 • Hlavní prázdniny: 1.7. 2011 – 31.8. 20011 – od 29.8. bude MŠ v provozu..
 • Seznámení se školním řádem a s řádem školní zahrady a tělocvičny. Seznámení s BOZP a PO v MŠ .Problém – obuv do tělocvičny- bez obuvi s gumovou neklouzavou podrážkou děti nemohou na sestavu nářadí.
 •  Včasné příchody do MŠ – odhlašování jídla
 •  Omlouvání dětí – včas zatelefonovat!!!
 • Nedávat dětem do školky řetízky, přívěsky ne krk, jídlo!!!
 •  Hračky do MŠ doporučujeme nenosit – ztráta, rozbití, výměny,…
 • Žádáme rodiče malých dětí, zda by mohli ráno při svlékání obracet dětem svlečené oblečení.
 •  Plánované akce:
 •  Solné jeskyně.
 •  Plavecká výuka.
 •  Kroužek angličtiny
 •  Pohybová výchova.
 •  Spolupráce se ŠD, 1. Třídou MZŠ- bobování, stavba sněhuláků, pyžamový discoples
 • Spolupráce s 1. Třídou – společné výukové programy, divadla
 • Návštěva obory, daňci.
 •  Spolupráce s MŠ Sluníčko ve Lhotě – půldenní soutěže, společná setkání dětí.
 • Den dětí.
 •  Rozloučení s předškoláky.
 •  Akce s rodiči:
 •  Výroba KIRIBOTA – zapojení MŠ do soutěže- malá podpora ze strany rodičů
 • Grant od Nadace Partnerství – MŠ zkusí grant získat, bude nutná spolupráce s rodiči!!!
 • Sběr starých úsporných žárovek – v MŠ je umístěna sběrná nádoba.
 •  Čarodějnice.
 • Výlet.
 •  Příprava jarmarků – Velikonoční jarmark 14.4. 2011 od 7-16 hodin, dílny 4.-13.4. (perníky, dekorace – po dohodě v MŠ)
 •  Akce v únoru a březnu:
 • 1.2. od 9.00 hudební představení v MŠ
 •  10.2. Planetárium Praha – odjezd v 7.15 ze zastávky na Lhotu
 •  14.2. Návštěva Knihovny Jana Drdy v Příbrami – seznámení s knihou – pouze 2. Třída
 •  Pyžamový discoples
 •  Karneval
 •  7.3. Návštěva Pošty 1. Třída
 • 14.3. Návštěva Pošty 2. třída

Akce jsou hrazeny z příspěvků SRPŠ. Doplaťte včas své příspěvky!!!
Nahlaste včas odklady školní docházky – omezená kapacita MŠ!!!
 

Diskuse:
Rozbor hodnotících dotazníků pro rodiče.