Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze schůzky s rodiči ze dne 28.6.2016

30. 6. 2016

Přepis zápisu z třídní schůzky a schůzky SRPŠ ze dne 28. 6. 2016.

 

 

Program:

 1. Prázdninový provoz – na schůzce s rodiči, ze dne 15. 9. 2015 bylo domluveno a odsouhlaseno, že bude MŠ o prázdninách od 1. 7. do 26. 8. uzavřena z důvodu čerpání dovolené pedagogů.
 2. Žádáme rodiče o včasné placení školného a obědů, viz školní řád.
 3. Žádáme rodiče, aby vodili své děti včas do MŠ. Pozdní příchod může narušit program MŠ.
 4. Výbava dítěte do MŠ: kompletní oblečení na převlečení, náhradní spodní prádlo, 2 balení papírových kapesníků na pololetí, bačkory, kartáček na zuby, pastu, kelímek, hřeben, pyžamo – vše doporučujeme označit a průběžně kontrolovat!!! Na vycházky chodíme i za mírného deště!!! Nedoporučujeme nosit do MŠ hračky!!!
 5. Co by mělo dítě umět: sebeobsluhu – obléknout se, svléknout se, obout se, používat toaletu včetně toaletního papíru, používat lžíci, hrnek, předškoláci příbor, poznat si své věci, pyžamo, vědět, jak se jmenuje, umět se „vyčurat“ v přírodě, umět vyjádřit své přání, používat kapesník (smrkat), reagovat na své jméno a slovní pokyn. Se vším dětem rádi pomůžeme!
 6. Seznámení se školním řádem a předpisy BOZP a PO.
 7. Upozorňujeme na nutnost oznámit pedagogům zdravotní omezení dítěte, alergie, změny v rodině – adresa, telefon,…
 8. Seznámení s postupem při podezření na nemoc ,nevolnost – kontaktujeme zák. zástupce, záchranku
 9. Logopedie –Informace p. Míková
 10. Grafomotorika, práce s předškoláky – p- Bárová
 11. Plánování akcí  MŠ – MŠ předloží v září na schůzce.
 12. Solná jeskyně – v případě zájmu budou 2 kurzy, cena za lekci 30,-Kč/ dítě, doprava bude dražší podle zvoleného dopravce než letos, cca 1200,- Kč za 1 cestu.
 13. Fotografování Vánoce, společné foto MŠ
 14. Stížnost SRPŠ –přečtení, vyjádření
 15. Diskuse

 

Přepis diskuse z rodičovské  schůzky a schůzky SRPŠ ze dne 28.6.2016

Diskuse:

P.Bárová se na schůzce ohradila, že nebyla přizvána na schůzku SRPŠ

P.Soukupová – chyba v komunikaci – schůzka byla svolána narychlo (16.6.2016) – pozvánka visela 14 dní na nástěnce

P.Bárová – komunikace s p. Soukupovou bezproblémová

                 - snaha o svolání vedení MŠ a výboru SRPŠ – nevyslyšena

P.Soukupová – nemůže kontaktovat rodiče nových dětí – na seznamu přijatých dětí jsou pod kódem

                         - informace novým rodičům – žádost o kontakty

Schůzka SRPŠ – vyúčtování roku – platilo se: akce školky, OFČR, divadla, dovybavení MŠ hračkami -  vánoční dárky, Mikuláš

upřesnění p. ředitelky – 1500 Kč od rodiče/dítě, výnosy z jarmarku, sběru papíru…

hlasování o členském příspěvku od rodičů na rok 2016 – 2017 ,  částka 1500 Kč – odsouhlaseno

volba nových členů výboru: ukončení činnosti 2 členů (p.Kadlecová, p.Dolínková)

                noví členové – p. J.Karas, p. Kissová  - odhlasováno – odsouhlaseno

 

Nevhodná či zcela chybějící komunikace vedení MŠ s rodiči

SRPŠ – komunikace není dostatečná –informovanost o akcích MŠ, internetové stránky nejsou přehledné – aktuality

plánované akce – pyžamový ples, čarodějnice

P.Laipold – p.ředitelka odmítla předběžnou komunikaci s výborem SRPŠ,

p.ředitelka – neodmítla

p. Soukupová – návrh na týdenní – měsíční program akcí na internet, rodiče nevědí, co děti ve školce dělají

návrh p.Paboučkové – zveřejnění činností dětí v MŠ

návrh p. Laipolda – inspirace internetových stránek v MŠ Drahlín

p.Švehlová – proč nejsme zapojeni v jiných programech

p. ředitelka – jsme v programu Skutečně zdravá škola

návrh – plánování po měsíci, na výlety co s sebou

p.Laipold dotaz na p. starostu – příspěvek pro MŠ na internetové stránky – vysvětleno (p. Švehlová tvoří stránky obce ve volném čase)

p. Soukupová  - návrh – schránka pro dotazy a připomínky rodičů

                                           - projednány s pedagogy a členy SRPŠ

p.Laipold – udělat závěr – napsat na internet měsíční přípravy

p. Staňková – pavouk na měsíc (měsíční přípravy) stačí okopírovat a dát na nástěnku

p. ředitelka – na podněty ze schránky  a schůzky  SRPŠ -  přizvána MŠ

na zářijovou schůzku je přizvána MŠ (řeklo SRPŠ)

p.Paboučková – návrh – jednou za čtvrt roku  - konzultace pedagogů s rodiči

p.ředitelka -  individuální setkání s rodičem na podnět rodičů – odsouhlaseno

p. Urbanová – dotaz na odměnění p.učitelek na individuálních setkáních – vysvětlení p. ředitelkou

práce – přímá pedagogická činnost (PPČ), nepřímá pedagogická činnost (NPČ)

problematika  pedagogického personálu – vysvětlení p.ředitelkou  - úvazek 3.7 -  normativ , chůva

 

p. Kuchtová, p. Burmannová . dohled u dětí – vysvětlení p. ředitelkou

p. starosta  - potřeba 4 pedagogů před dvěma roky – vysvětlení p. ředitelky ohledně dovolené o prázdninách  - šlo o zajištění provozu na poslední chvíli

od té doby odsouhlasení v září na schůzce rodičů, kdy bude MŠ uzavřena

dotaz p. Urbanové – na akce spaní ve školce, čarodějnice, zahradní slavnost – bude řešeno v září

p. Švehlová – návrh na zrušení jarmarku, spolupráce – tvoření

p. Urbanová – nadstandardní programy – p. ředitelka – vy chcete po MŠ, aby plnila nadstandardní programy všech školek, jeden rok je to nadstandardní činnost – další rok už standard.

Čarodějnice v jiný den než v pracovním týdnu – ano budou

MDD – požadavek p. ředitelky na dětský den dopoledne – starosta souhlasí

p. starosta – některé podněty ke zlepšení ze strany školky

spolupráce s MZŠ – divadlo…

třídní schůzky – SRPŠ – 3 krát do roka – návrh září, únor, červen společně s rodiči nových dětí

problematika nespokojených rodičů  - p. starosta  - problémy se musí řešit, prestiž MŠ

 • L. Karasová –není  lidský přístup k dětem
 • odpověď p. ředitelky – proto mi děti kreslí obrázky

p. Urbanová – vysvětlování , že od SRPŠ dává MŠ ruce pryč

p. ředitelka – vysvětlení - zřizovalo se na základě finančního hospodaření,

p.Paboučková –nastolit komunikaci mezi MŠ a SRPŠ (pochvala, kritika)

p. Paboučková podnět – tablo odcházejících dětí

p. Soukupová – vyřešit podněty v září (únor)

 

pozdní termín zápisu do MŠ – vysvětlení –p. ředitelka odklad školní docházky do 31.5. , proto posunutí termínu na konec května

 

spolupráce MŠ s MZŠ – pochvala p. Paboučkové za spolupráci, ale rodiče o tom nevěděli

 

problematika plavání – přečtení smlouvy s dříve Plaveckou školou a nyní se Sportovním zařízením města Příbram – vysvětlení

problematika vysvětlena v září 2015 – následně doplnění informací 28.6.2016

 

emaily jsou neprokazatelné

solná jeskyně – na nástěnku, přednostně děti, na které se nedostalo v 1. termínu

 

informace pro rodiče (seznam věcí, číslo účtu, platba) – při zápisu

seznam potřeb dětí do školy  vyvěsit na webové stránky

 

nevhodné chování p. ředitelky k dětem – vyjádření p. ředitelky  - je to profesní urážka, je důsledná k dětem, byla  vznesena jedna stížnost – ne na p. ředitelku

p. Švajdlerová – řešení problémů v MŠ – pochvala

dotazy – neosobní chování pedagogů – vysvětlení p ředitelky – nedotýkat se dětí

kapesné na výlet – problematika – hledání řešení

 

fotografování – spolupráce s Prestigepfoto – postup při  focení  - , vysvětlení

p.Gahler – návrh SRPŠ – rodičů  15.9 2015 – společná fotografie

p. Karasová zajistila p. fotografa – focení v pátek 3.6.2016, p. Karas oznámil čas focení ve čtvrtek

p. Kadlecová přepsala seznam, který visel na nástěnce, do čitelné formy                                                           – vysvětlení p. ředitelky o focení 3.6. 2016 (oproti originálu změna, spletla jsem datum)

p.Urbanová – pocit z focení negativní

p. Karas – doobjednání fotek p Gahlera z června

p. Karas – návrh fotek – nabídka, rozdíly cen

p.Zelenka – rodiče si platí fotky, škola nepřispívá, tak proč nevyhovět rodičům

p. Laipold – u Prestigepfoto – lze fotit společnou i jednotlivce (ne  balíček)

p. ředitelka – návrh – fotit pouze společnou fotku

p.Urbanová – nikdy mi nebylo navrhnuto společnou a jednotlivou fotografii

p.Dolínková – v září se řešila kvalita společné fotky

p. ředitelka – pokud dá pan Gahler nabídku na MŠ – nabídne ke schválení na schůzce v září

 

dotaz - jak se řeší onemocnění, úrazy dětí – vysvětlení – zápisy do filtru

Vzájemné vyměnění zápisů se SRPŠ a MŠ.

 

                                                        Z originálu přepsala D.Magenheimová

Originál ověřila:

p. Urbanová

p. Švehlová